Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu
          Menu
        Strona Główna
        Historia
        Skład
        Galeria
        Kontakt
        OSP Skórcz

Najprawdopodobiej wraz z założeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu w 1903 r. powstała pierwsza orkiestra dęta. Na zachowanej fotografi z 1904 r. wśrór ponad trzydziestu strażaków widoczna jest grupa sześciu osób z instrumentami. Dalsze losy strażackiego zespołu nie są znane. Można jedynie przypuszczać, że orkiestra mogła istnieć do 1914 r., kiedy to I wojna światowa rozproszyła członków orkiestry dętej po świecie zwłaszcza ludzi młodych.

Inicjatywa utworzenia orkiestry strażąckiej powoli zaczęła przybierać realne kształty w 1956 r. Na początku znalazło się kilka starych instrumentów. Do założycieli orkiestry należeli przede wszystkim druhowie: Ludwik Friedrich, Benedykt Piontek, Klemens Piórek, Jan Bieliński, Jan Kozłowski, Józef Krzemiński i Franciszek Gawrzyał. Pierwszym kapelmistrzem był Władysłąw Szuta.
W roku 1961 batutę dyrygenta przeją Zygmunt Karbowski, jednocześnie kapelmistrz orkiestry dętej fabryki obuwia w Starogardzie Gd. Na dalsze postępy orkiestry wpłynęło oddanie w październiku 1961r. do użytku nowo zbudowanej remizy z przestronną salą, gdzie odbywały się próby.

W latach 1969- 70 orkiestre prowadził Franciszek Król, kapelmistrz orkiestry dętej szpitala Kocborowo w Starogardzie Gd. Nastepnie kierował orkiestrą Franciszek Gawrzyał. Orkiestra uświetniła swą grą wiele imprez zarówno strażackich jak i miejskich, gminnych i powatowych.

Na początku lat 70, przez krótki okres zajmował się szkoleniem młodych, chętnych do gry w orkiestrze, nauczyciel z Technikum Rachunkowości Rolnej- Weselski. W pierwszej połowie lat 70 orkiestra, której rozwój zapowiadał się obiecująco, straciła aktywność i doszło do zawieszenia jej działalnosci.

Odrodzenie orkiestry dętej OSP Skórcz nastąpiło w roku 1981, wraz z przyjściem do pracy w Szkole Podstawowej dh Kazimierza Schulza. 16 osobowy zespół zaczął regularne ćwiczenia. po niedługim czasie zespół zaczął publicznie wystepy.

W latach 80 i 90 orkiestra tak jak w okresach poprzednich uświetniała swą grą uroczystości państwowe, społeczne i kościelne. W II połowie lat 90 praca zespołu osłabła. Utrzymanie go przy życiu podjął się druh Paweł Recki.

I tak wraz z całą organizacją orkiestra deta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu doczekała pięknego jubileuszu 100 lecia istnienia straży i własnego. Jest nadzieja, że wzmocniony reprezantami njmłodszego pokolenia, zasłużony zespół orkiestry, przy wsparciu władz samorządowych nadal będzie działał dla dobra społeczeństwa miasta i regionu.

Template & Design by Sliffka